Fågelhobbyns baksida


Papegojhållningen romantiseras utifrån korta sekvenser i vardagen, utifrån djurens förmåga att lära sig härma tal och utifrån deras höga intelligens. Papegojhållningen beskrivs sällan i termer av svårigheter, förutom när fågelhållningen generellt kallas för krävande. Denna bok är tänkt som en bit i kakan med all information som finns, som en av pusselbitarna för den som vill skapa sig en på djurens villkor hållbar framtid som papegojhållare.

Toto och de sju haven


En gripande berättelse om livet i fångenskap för en vildfångad Moluck kakadua, skriven på lätt svenska och helt ur fågelns perspektiv.


En dyster verklighetsbaserad berättelse för både barn och vuxna, som lyfter djurvälfärden för viltfångade djur i fångenskap ur ett djurperspektiv .